Шляхи розв’язання екологічних проблем

загрузка...

Сучасні екологічні проблеми

Шляхи розв'язання екологічних проблем

Екологічні проблеми людства виникають у зв’язку з інтенсивним впливом людини на природу. І чим далі триває цей вплив, тим агресивнішим він стає. А оскільки розвивається науково-технічний прогрес, впроваджуються нові технології, то наслідки такого впливу стають з кожним днем ​​катастрофічніше. Отже, обговоримо шляхи розв’язання екологічних проблем людства.

Екологічних проблем у нас досить багато. Наочно на прикладі можна подивитися деякі з екологічних проблем. Це зміна клімату, забруднення навколишнього середовища, скорочення розмаїття рослинного й тваринного світу, а також виснаження природних ресурсів. Ці проблеми можна розв’язати, але для цього потрібно максимально зосередити на цьому увагу. В першу чергу, люди повинні зробити все для того, щоб не забруднювати навколишнє середовище. Це треба зробити до такого рівня, щоб природа надалі справлялася з цим самостійно. Така міра почне працювати, якщо кожна людина почне усвідомлювати, що не все людство в цілому забруднює навколишнє середовище, а кожна окрема людина.

Найефективніші шляхи розв’язання екологічних проблем такі: впровадити екологічно ефективні й ресурсодобувні технології, продукції та устаткування, сировину, а також раціональне використання природних ресурсів.

Наразі були прийняті рішення з впровадження технологій з утилізації відходів. Саме в сучасному світі перероблення відходів дає величезний екологічний ефект. Перероблення відходів є вторинною потенційною сировиною, а це говорить про те, що більшу частину можна ще переробити.

Актуальні проблеми екології

Забруднення атмосфери та повітря

Одна з найбільш важливих проблем — це забруднення атмосфери та повітря. Атмосферне повітря дуже негативно впливає на здоров’я людей. Якщо подумати, що кожну годину шкідливі та отруйні речовини викидаються в атмосферу, стає зрозумілим, що людство цим дихає. Промислові виробництва завдають не меншої шкоди навколишньому середовищу. Як приклад можна навести нафтову, металургійну та багато інших видів промисловості. З цього випливає, що відбувається величезна кількість викидів вуглекислого газу в атмосферу. Це свідчить про те, що планета постійно нагрівається. Відбуваються сильні перепади температур, що позначається на змінах гідрологічних режимів. Саме глобальна зміна йде через те, що наша забруднена атмосфера вплинула на погодні умови, які змінилися ще з приходом технічного прогресу.

Поширилося таке явище, як кислотні дощі. Це відбувається через те, що сірка потрапляє в повітря. А, як відомо, ці дощі погано впливають на дерева, рослини тощо.

Забруднення води

Наступна проблема, яка теж не повинна залишитися без уваги, це забруднення води. Відбувається це тому, що з дуже давніх часів вода береться або з річки, озера, або з якогось іншого джерела. Природно, що цю воду знезаражують, але поки вона дійде до квартир по іржавих, старих трубах, навряд чи вона вже буде вважатися чистою. Тому пити воду з крана ні в якому разі не можна.

Забруднення землі

Інша актуальна проблема — це забруднення землі. Підприємства для викиду відходів використовують метод утилізації в землі. Це погано впливає на ґрунт, не тільки в тому місці, де сталася утилізація, але і в найближчих районах. Через якийсь час, у майбутньому там можуть вирощувати фрукти або овочі. Відповідно, що вони будуть не дуже хорошої якості, через що потім у людей з’являються різні хвороби аж до летального результату.

Збіднення генофонду

Наступна, не менш актуальна проблема — це збіднення генофонду. Через втрату видів тварин і рослинного світу з кожним днем руйнується природа. Хоча це ще не така сильна проблема, як забруднення водойм різними відходами.

Головною умовою ефективності процесів є форми життя, тобто люди повинні навчитися цінувати навколишнє середовище і піклуватися про нього. Треба, щоб кожен з людей розвивав інтерес до природи, до форм життя. Тому що всі ці проблеми створюють самі люди, причому цього не розуміючи.

Взаємодія з природою

Треба навчитися, як правильно взаємодіяти з природою, щоб з часом проблем ставало менше та країні стало тільки краще. Потрібно брати участь у природоохоронній діяльності, розширювати досвід спілкування з природою, піклуватися про тварин і рослини.Щоб наше екологічне середовище стало чистішим, потрібно впровадити в практику нові методи навчання і виховання з навколишнього середовища. Можна на вулицях міст на стендах зробити плакати «Ми — за чисте місто» та багато іншого. У школах треба приділяти увагу еко-вихованню. Практика показує, що дитячі потреби зумовлені ​​біологічно. Це відбувається на уявному рівні. Ти хочеш дізнаватися якомога більше, дізнаєшся щось, експериментуєш, самостійно вивчаєш відомості про світ.

Проблеми екології — проблеми кожного

У висновку можна сказати, що проблема полягає в кожній окремій людині, а не в сукупності.

 1. Без підвищення рівня екологічної культури людини, освіти та виховання результат не буде досягнутий. Як кажуть, спочатку потрібно почати з себе, і побачиш, як всі навколо почнуть змінюватися.
 2. Потрібно ефективно переробляти сміття, а також інші шкідливі відходи.
 3. Треба використовувати екологічно безпечне паливо, яке не буде забруднювати атмосферу.
 4. Потрібно вводити серйозні санкції та штрафи на рівні держави за забруднення атмосфери, води та землі.
 5. Обов’язкова реклама для населення, а також просвітницька робота. Начебто такі кроки здаються дуже простими та легко застосовними на практиці. Але дуже часто це виявляється нелегким розв’язанням проблеми. Спочатку на це все населення навіть не звертатиме уваги. Але з часом, якщо це буде зроблено, люди почнуть серйозно над цим замислюватися.
 6. Багато країн веде боротьбу з порушниками, але найгострішою є проблема катастрофічної нестачі фінансових коштів і людських ресурсів для здійснення цього завдання. І тільки через те, що нам не вистачає коштів і багатьох ресурсів, це все йде на стадії розробки.

Ну і, звичайно, величезну роль грає наше законодавство. Якщо кожна людина буде його дотримуватися, то і в країні почне все змінюватися на краще.

Як розв’язати глобальні екологічні проблеми?

Глобальні проблеми цивілізації неможливо вирішити силами окремої держави. Немає сумніву в тому, що потрібен єдиний механізм регулювання на глобальному рівні. Це виходить не з вузьконаціональних інтересів, а визначає права й обов’язки всіх країн і народів, що формує новий світопорядок.

З метою розв’язання глобальних проблем слід активізувати діяльність різних міжнародних організацій, у першу чергу — ООН. Великі програми ООН і ЮНЕСКО повинні бути спрямовані на створення найбільш прийнятних умов для проживання на планеті Земля.

Шляхи розв’язання екологічних проблем різні на різних рівнях світового господарства.

Розв’язання проблем екології на національному рівні:

 1. Контроль над приростом населення.
 2. Удосконалення природоохоронного законодавства.
 3. Удосконалення технологій.
 4. Обмеження екологічно «брудних» виробництв.
 5. Підтримка наукових розробок екологічного характеру.
 6. Екологічна освіта.
 7. Заборона на продаж екологічно шкідливих товарів.
 8. Збільшення інвестицій в екологію.
 9. Положення щодо експорту сировини в інші країни.
 10. Розробка економічного та правового механізму природокористування та охорони середовища.
 11. Створення спеціалізованих установ для розв’язання проблем екології.
 12. Заохочення цивільних екологічних дій.

Розв’язання проблем екології на світовому рівні:

 1. Створення міжнародних організацій із захисту навколишнього середовища.
 2. Здійснення спільних економічних проектів і наукових розробок із захисту навколишнього середовища.
 3. Введення загальносвітових економічних стандартів і обмежень.
 4. Використання альтернативних джерел енергії.
 5. Надання допомоги країнам, що розвиваються (фінансової, технологічної) в області екологічної освіти.
 6. Адаптація відносин природокористування до ринкової системи господарювання.

Взаємодія економіки та екології

Економіка та екологія взаємодіють. Однак не можна не відзначити, що існують два принципово різних підходи до проблеми їхньої взаємодії.

З точки зору економістів, підприємство (фірма) — це елемент системи ринкового господарства. Прагнення до прибутку реалізується через задоволення потреб людей. Оптимальність використання природних ресурсів і охорони навколишнього середовища визначається за критерієм економічного ефекту від витрат на ці цілі.

Екологи вважають, що підприємство (фірма) — це елемент екосистеми. Екосистема — комплекс складових гідросфери, атмосфери, літосфери, біосфери та техносфери, пов’язаних обміном енергії, речовини, інформації. Вона не може розглядатися як складова частина ноосфери — місця існування людства в глобальному розумінні. Підприємство повинно, на думку екологів, «вписуватися» в критерії оптимального функціонування всієї екосистеми.

Навколишнє природне середовище є умовою, елементом і об’єктом суспільного відтворення. Природні фактори вимагають постійного відновлення в кількісному та якісному аспектах. Звідси виникає необхідність створення принципово нового економічного механізму управління природокористуванням і захисту навколишнього середовища. Йде процес екологізації суспільного виробництва.

Енергетична проблема

Ключовою проблемою виживання цивілізації є енергетична проблема. В даний час у розвинених країнах проводиться політика обмеження енергоспоживання. Тут рівень споживання енергії на душу населення в 80 разів більше, ніж у країнах, що розвиваються. Технічно подібний рівень виробництва та споживання енергії можна забезпечити й для всіх країн світу. Але не можна забувати, що екосистема планети не витримає багаторазового збільшення обсягу енергоспоживання внаслідок розвитку традиційних видів енергетики. Звідси ясно, що людство поряд з традиційними зобов’язано використовувати й нові джерела енергії.

Зрозуміло, треба дотримуватися режиму економії енергії. З цією метою рекомендуються такі заходи: поліпшення теплоізоляції, впровадження енергоощадного обладнання, повне використання променевої енергії сонця, впровадження сучасних технологій.

Використання багатств Світового океану та космосу

Для забезпечення репродуктивного режиму існування і розвитку цивілізації відкривається можливість широкого використання багатств Світового океану та космосу.Світовий океан — гідросфера Землі — займає 71 % її поверхні. Використання природних ресурсів та акваторій Світового океану включає: рибний промисел, видобуток морського звіра, лов безхребетних тварин, збір водоростей, розміщення відходів.

Нові перспективи відкриває й освоєння космосу для розвитку цивілізації. Результати досліджень і експериментів у ближньому космосі можуть бути використані в медицині, біології, геології, зв’язку, виробництві промислової продукції, енергетиці, прогнозуванні погоди, матеріалознавстві, сільському господарстві, вивченні клімату, моніторингу природного середовища, освоєнні Світового океану.

Дивіться також:

Забруднення довкілля та проблеми його охорони

Твір на тему «Проблеми екології»

Твір на тему «Екологія і людина»

Ответить

Ваш адрес email не будет опубликован.

Вы можете использовать HTML- теги и атрибуты:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>