Твір «Антична література — колиска європейської літератури»

загрузка...

Антична література

Складові античної літератури

Антична література справедливо вважається колискою європейської літератури, явивши світу найкращі зразки художніх творів. Вони виділяються небувалою гармонійною ясністю форм, життєвою повнотою, прозорістю та естетичною досконалістю.

Антична література складається з двох національних літератур — давньогрецької та давньоримської, причому історично грецька література передувала римській.

Першим поетом дописемного періоду давньогрецької літератури є Гомер, автор «Іліади» та «Одіссеї». 

Класичний період античної літератури характеризується розквітом ліричної поезії, яку писала Сапфо, а також жанрами трагедії (Есхіл, Софокл, Евріпід) та комедії (Арістофан). Жанром декламаційної античної лірики була елегія, розвиток якої започаткував поет Тіртей.

Видатними представниками античної літератури, що творили у «золотий вік» римського періоду, були Вергілій, Горацій та Овідій.

Таким чином, у словесному мистецтві Стародавньої Еллади та Риму склалися основні роди, види й жанри літератури: епос, лірика, драма, сатира, поема, елегія, ямб, ода, ідилія, роман, діалог тощо.

Роль античних творів у становленні європейської літератури

Великі елліни та римляни були справжніми майстрами художнього слова та назавжди увійшли до пантеону світової слави. Вони піднімали у своїх творах одвічні теми: життєві, психологічні питання, вічні проблеми життя і смерті, сенсу буття. Причому все це набуло такого повного художнього втілення, що естетично досконалі творіння еллінів знайшли неминущий загальнолюдський зміст. Саме в цьому, на мою думку, полягає їхнє безсмертя. Адже як би не змінювалися матеріальні умови існування, спосіб життя, незмінно актуальними залишаються проблеми народження і смерті, любові й ревнощів, дружби та зради. З покоління у покоління передаються моральні традиції, норми, релігійні вірування.

Після того як Еллада втратила незалежність і стала провінцією Риму, римляни-переможці з вдячністю сприйняли й увібрали в себе багато досягнень літератури та культури стародавніх греків. Однак після падіння Римської імперії, а також в епоху раннього Середньовіччя, становлення християнства твори античних авторів нерідко перебували під забороною як такі, що пронизані духом язичництва.

Кілька наступних історико-літературних епох відзначені активною, живою увагою до античності. Епоха Відродження в різних країнах Західної Європи характеризується потужним злетом художньої активності практично у всіх сферах.

Велика й значуща роль античних шедеврів у творчості класиків німецької, англійської, французької літератури вісімнадцятого-дев’ятнадцятого століть. Давньогрецькі мотиви та образи можна зустріти в художніх творах Ґете, Байрона, Гюго та інших.

Антична література й міфологія, що відтворені у європейській літературі двадцятого століття, — тема багатогранна й повчальна. Свіжу інтерпретацію та актуальні асоціації викликають потужні історичні постаті античної епохи: Олександр Македонський, Юлій Цезар, Антоній, Август, Клеопатра, Нерон, Калігула, Сократ та інші.

Отже, антична література стала колискою європейської літератури, послуживши для неї багатим джерелом творчих ідей.

Інші твори:

Твір «Золота доба давньоримської літератури»

Твір на тему «Література в житті людини»

Мій улюблений твір зі світової літератури

Роль священних книг у житті людства

Ответить

Ваш адрес email не будет опубликован.

Вы можете использовать HTML- теги и атрибуты:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>