Як правильно скласти твір з української мови?

Як написати твір з української мови?

Написання творів дозволяє розкрити свій літературний потенціал, виразити власні враження, думки та переживання. Школяр вчиться мислити й знаходити нестандартні рішення поставленої на уроці задачі. Однак найважливішим умінням є здатність донести до читача (вчителя) основну ідею своєї творчої роботи.

1. Види шкільних творів

На уроках української мови учні розбирають твори художньої літератури, щоб потім викласти власні думки в творах. Творча робота дозволяє школяреві розвивати мислення, письмову та усну мову. Розрізняють 3 основних види шкільних творів.

1.1. Твір-опис

Основна мета роботи — опис будь-якого явища, події, процесу, предмета, людини, тварини тощо. Учневі необхідно відтворити якийсь образ. У творі перераховуються важливі предмети, ознаки, особливості предмета опису. Особливу увагу треба приділяти яскравим деталям.

1.2. Твір-роздум

Цей вид роботи покликаний пояснити, довести або переконати в чомусь читача. У такому творі можуть бути присутніми кілька тез. Школяру необхідно підкріпити точку зору доказами. Робота закінчується аргументованими висновками. Дозволяється вибудовувати докази від протилежного. Щоб дотримати стиль міркування, необхідно використовувати вступне слово, прислівники та сполучники. Вони виступлять словами-організаторами, які резюмують висловлювання.

1.3. Твір-розповідь

Розповідь уособлює собою дії або зміну явищ, що послідовно розвиваються. Учневі необхідно написати про початок подій, які послугують зачином. Цей вид творів неможливий без кульмінації та фіналу події, тобто розв’язки (висновку). Основу частину роботи становить одна стрижнева думка, над якою міркує школяр. Оповідання ведеться від першої або третьої особи. Бажано використовувати дієслова минулого часу доконаного виду. Оповідання має бути логічним, стилістично та орфографічно безпомилковим. У такому виді твору присутні аргументи та висновки.

2. Структура твору

Як правило, шкільні твори діляться на три частини. Якісну роботу неможливо виконати без плану. Він повинен містити всі пункти й підпункти в логічному порядку. Кожен елемент структури твору виділяється новим абзацом.

2.1. Вступ

Цей блок складається з двох абзаців, покликаних зацікавити читача. Слід уникати мовних штампів і зайвих слів. Виклад має виражати не тільки думки, а й почуття учня. Популярним варіантом є вступ-характеристика.

2.2. Основна частина

Головний блок містить в собі 4-5 підпунктів плану, що відповідають такій самій кількості абзаців. Учневі необхідно аргументувати свою позицію, перераховувати приклади з тексту та цитати. В основній частині твору школяр пише про свої погляди й оцінки подій. Необхідно дотримуватися коректності та об’єктивності.

2.3. Висновок

Останній блок містить висновки в стислій формі. У висновку необхідно спиратися на тези власного твору, а не перераховувати чергові фрази на задану тему. Необхідно бути лаконічним і дотримуватися логіки.

3. Кілька порад з написання твору

Шкільна система вимагає від учня грамотного викладу своїх думок. Необхідно ретельно вивчити тему твору та працювати з чернеткою. Ось ще кілька порад:

  • не забувати про структуру тексту;
  • писати своїми словами;
  • дотримуватися необхідних обсягів;
  • приділяти увагу основній частині твору;
  • обов’язково перечитати роботу перед здачею;
  • прикрасити текст допоможуть художні засоби, епітети, гіперболи або метафори;
  • цитати з творів можна вказувати, якщо тільки школяр знає їх напам’ять.

Дотримання вищезазначених правил і порад значно полегшить процедуру складення твору та допоможе учневі у вивченні української мови.

Дивіться також:

Структура твору: правила та поради складання твору

Як правильно написати листа другові чи подрузі?

Ответить

Ваш e-mail не будет опубликован.

Вы можете использовать HTML- теги и атрибуты:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>