Калейдоскоп

«Калейдоскоп» — это раздел, содержащий рубрики и статьи на самые разнообразные темы, за исключением, пожалуй, политики. Вот лишь некоторые рубрики данного раздела: «Здоровье», «Беременность и роды», «Кулинария», «Психология», «Естествознание», «Физическое развитие и воспитание ребёнка», «Обучение ребёнка».

В свою очередь, рубрика «Беременность и роды» содержит подрубрику «Календарь беременности», рубрика «Здоровье» — подрубрику «Похудение».
Рубрика «Физическое здоровье и воспитание ребёнка» содержит следующие подрубрики: «Ребёнок до 1 года», «Ребёнок от 1 года до 3 лет», Ребёнок от 3 до 7 лет», «Ребёнок старше 7 лет», «Советы ребёнку».
Рубрика «Обучение ребёнка» вмещает такие подрубрики: «Обучение чтению», «Обучение счёту», «Обучение письму», «Обучение английскому языку», «Обучение рисованию», «Развитие логики и памяти», а также «Сочинения и рассказы по русскому языку и литературе» и «Твори, розповіді, перекази з української мови та літератури».
Подрубрики «Сочинения и рассказы по русскому языку и литературе» и «Твори, розповіді, перекази з української мови та літератури» являются наиболее востребованными среди читателей сайта «Глазастик». Они же являются и наиболее обновляевыми по частоте добавления статей.

Твір «Незалежна Україна очима сучасної молоді»

Нелегкий шлях довелося пройти Україні й українцям, щоб здобути національну незалежність. Доба Київської Русі. Перебування у складі Російської імперії. Майже сім десятиліть існування СРСР. І лише 24 серпня 1991 року Україна стала суверенною державою. Було затверджено герб, прапор, гімн, національну валюту гривню. Зробимо невеличкий екскурс в історію та подивимося на незалежну Україну очима сучасної молоді. Після здобуття незалежності першим Президентом України став Леонід Кравчук. Після виборів нової Ради йому довелося погодитися …>>

Эссе на тему «Самопознание и саморазвитие личности»

Выбрав для написания сочинения в формате эссе тему «Самопознание и саморазвитие человека», я хочу поделиться своим видением сущности данных понятий. Для начала необходимо прояснить, что они означают. Самопознание — это изучение себя, исследование и анализ своей личности, собственных потребностей, возможностей и стремлений. Это желание знать о себе всё, в том числе бессознательное, то есть не управляемое и не контролируемое разумом. Саморазвитие — это совершенствование себя, стремление достичь прогресса в разных …>>

Твір на тему «Самопізнання і саморозвиток людини»

Обравши для написання твору тему «Самопізнання та саморозвиток людини», я хочу поділитися своїм баченням сутності цих понять. З’ясуємо, що вони означають. Самопізнання — це вивчення себе, дослідження та аналіз своєї особистості, власних потреб, можливостей і прагнень. Це бажання знати про себе все, у тому числі позасвідоме, тобто те, що не кероване й не контрольоване розумом. Саморозвиток — це вдосконалення себе, прагнення досягти прогресу у різних напрямах життя. Хтось з цією …>>

Твір у форматі есе «Відповідальність українців за долю своєї мови»

Чому я обрав для контрольної роботи саме тему «Відповідальність українців за долю своєї мови»? Відповідь проста: я маю що сказати з цього приводу. Моєю рідною є українська мова. Хоча, чесно кажучи, за межами школи, донедавна я спілкувався російською. Тепер принципово розмовляю українською. По-перше, через свої патріотичні погляди. Це державна мова України, тож таким чином я висловлюю повагу до своєї держави. По-друге, із суто практичних міркувань. Зараз я навчаюся в десятому …>>

Сочинение «Наша ответственность за будущее родного русского языка»

Моя ответственность за будущее родного языка Почему я выбрал для контрольной работы именно тему «Наша ответственность за судьбу русского языка»? Ответ прост: я хочу выразить своё мнение по данному вопросу. Русский язык является моим родным языком. Это государственный язык моей страны, а я считаю себя её патриотом. Сейчас я учусь в десятом классе. Это означает, что в конце следующего учебного года мне предстоит сдавать ЕГЭ. Русский язык, как известно, является …>>

Мини-сочинение только из существительных

Если вы получили задание написать мини-сочинение или краткий рассказ, используя одни существительные, просмотрите готовый вариант такого текста. Лето. Рассвет. Жаворонок. День. Солнце. Жара. Лес. Звери. Птицы. Пение. Скворцы. Соловьи. Восторг! Дерево. Дуб. Стук. Дятел. Хвост. Лисица. Сосна. Белка. Заяц. Опушка. Кусты. Ягоды. Аромат. Малина. Медведь. Пенёк. Ёж. Грибы. Яблоко. Лужайка. Трава. Змея. Насекомые. Стрекотание. Кузнечики. Ручеёк. Природа. Красота. Вечер. Воздух. Свежесть. Небо. Облака. Дождь. Капли. Грохот. Гром. Гроза. Молния. Ливень. …>>

Міні-твір з іменників та службових слів

Якщо ви отримали завдання написати невеличкий твір-опис або міні-твір, використавши тільки іменники та службові слова (прийменник, сполучник, частка), перегляньте готовий варіант тексту. Літо. Світанок. Жайворонок. День. Сонце. Спека. Ліс. Звірі в укриттях. Спів птахів.​ Не шпаків, а солов’їв. Захоплення. Середина дня. На галявині. Запах грибів. Аромат ягід. Стукіт дятла. Хвіст лисиці. Білка на дереві. Заєць під кущем. Ведмідь на узліссі. Їжак біля пенька. У траві гадюка. Комахи. Стрекотіння коників. Краса …>>

Речевая ситуация в эпоху интернет-общения

Если вы получили задание разработать речевую ситуацию на тему «Нужна ли культура речи при общении в Интернете?», воспользуйтесь приведенным ниже вариантом. Или предложите собственный вариант, если сочтёте его лучшим. Что такое культура речи? Сначала выясним, что такое культура речи. Это, прежде всего, соблюдение постоянных языковых норм литературного языка, а также сознательное, целенаправленное употребление языковых средств в зависимости от цели и обстоятельств общения. Современная речевая ситуация Представьте такую ​​ситуацию. 2021 год. …>>

Чи потрібна культура мовлення у час Інтернету?

Якщо ви отримали завдання розробити мовленнєву ситуацію на тему «Чи потрібна культура мовлення у час Інтернету?», скористайтеся нижченаведеним готовим варіантом. Або запропонуйте власний варіант, якщо вважатимете його найкращим. Що таке культура мовлення? Спочатку зʼясуємо, що таке культура мовлення. Це передусім дотримання сталих мовних норм літературної мови, а також свідоме, цілеспрямоване вживання мовно-виражальних засобів залежно від мети й обставин спілкування. Сучасна мовленнєва ситуація, що виникла у спілкуванні через мережу Інтернет Уявіть …>>

Твір на тему «Культура мовлення»

Що таке культура мовлення? Щоб дати відповідь на питання «Що таке культура мовлення?», потрібно спочатку розбити дане словосполучення. Коли ми зрозуміємо, що значить кожне окреме слово, то зможемо проаналізувати і їхнє поєднання. Так завжди треба робити у подібних випадках. Поняття «культура» Що ж, почнемо зі слова «культура». Що воно означає? По-перше, варто відзначити, що дане слово має безліч значень і понять. Воно має корінь «культ» — це шанування, поклоніння. Культура …>>

Твір та його переказ про природу «Нам жити на цій планеті»

Новою програмою 6 класу шкіл з українською мовою навчання передбачено написання письмового докладого переказу тексту-роздуму про природу. Нижче подано оригінальний текст з підручника, а після нього (дивіться далі) — переказ.  Текст «Нам жити на цій планеті» Людина і природа тісно пов’язані між собою і впливають одне на одного. Життя без річок і океанів, грунтів і лісів, повітря і сонця неможливе. Проте, на жаль, людство ще не навчилося дякувати природі за своє …>>

Сочинение в формате эссе «Образование как ценность»

Почему образование — сокрытое сокровище? Формулируя Доклад Международной комиссии по образованию для XXI века, в то время Председатель Европейской комиссии Жак Делор назвал образование сокрытым сокровищем. Столь высокая оценка обусловлена его скрытым потенциалом. Именно образование даёт человеку возможность познавать, делать, жить вместе, а также развиваться, то есть жить так, чтобы содействовать расцвету собственной личности. Образование — общечеловеческая ценность. В наше время это утверждение особенно актуально. Знание — сила, это догма, …>>

Твір-роздум «Якщо освіта — скарб, то ключ до нього — твоя праця​»

Якщо ви отримали завдання скласти короткий твір у форматі есе з 5-7 речень про освіту та працю, перегляньте нижченаведений текст. Напевно, тобі доводилося чути про цінність освіти. У наш час це твердження є особливо актуальним. Знання — сила, це догма, яку не можна заперечити. Як здобути знання та освіту? Відповідь проста: за допомогою навчання, тобто постійною працею над підручниками — як у друкованому, так і в електронному вигляді. Треба наполегливо …>>

Твір «Патріотизм в поемі «Євшан-зілля» М. Вороного»

Патріотичні мотиви у творі «Євшан-зілля» Я навчаюся в шостому класі. Зараз на уроці української літератури ми проходимо творчість Миколи Кіндратовича Вороного, відомого українського поета та громадсько-політичного діяча. Вірш автора, який ми вивчали, — поема «Євшан-зілля». Цей твір просякнутий глибоким патріотизмом. Після його прочитання приходить розуміння, що любов до своєї Батьківщини, до рідної землі — природне почуття, яке притаманне кожному. Але через певні життєві обставини деякі люди забувають про своє національне …>>

Сказка про Святого Николая и Деда Мороза

Прочитайте короткую сказку для детей о том, как Святой Николай и Дед Мороз договорились отмечать новогодние праздники. Встреча Святого Николая и Деда Мороза Однажды в волшебном магазине встретились Дед Мороз и Святой Николай. Каждый из них покупал деткам подарки к предстоящему новогоднему празднику. Увидев друг друга, оба огорчились. Они не хотели поздравлять детей одновременно. Каждый хотел оставить свой след в детских сердцах. Поразмыслили они и решили установить два отдельных праздника …>>

Твір-розповідь на тему «Зустріч Святого Миколая і Діда Мороза»

Якщо ви отримали завдання написати невелику (6-8 речень) фантастичну розповідь про зустріч Святого Миколая і Діда Мороза, вам допоможе нижченаведена коротка казка.  Як Святий Миколай і Дід Мороз домовилися відзначати новорічні свята Одного разу у чарівній крамничці зустрілися Дід Мороз та Святий Миколай. Кожен з них купував діткам новорічні подарунки. Побачивши один одного, обидва засмутилися. Вони не хотіли вітати дітей зі святом одночасно. Кожен жадав залишити свій слід в дитячих …>>

Твір «Євшан-зілля — символ любові до рідної землі» за поемою М. Вороного

Твір-роздум за поемою М. Вороного Нещодавно я прочитав поему Миколи Вороного «Євшан-зілля», і вона спонукала мене на тривалі роздуми й міркування. Ідея цього ліро-епічного твору полягає у возвеличенні любові до рідного краю. У поемі автор засуджує тих, хто занедбав свою країну й відцурався від неї. Він упевнений, що щастя можна знайти лише на рідній землі. Саме у цьому полягає головна думка твору. Головний герой поеми — взятий у полон син …>>

Сочинение «Нужно ли прощать обидчика?»

Долгое время я размышляла над темой данного произведения и не могла сформулировать свою позицию. Как относиться к тем, кто нас оскорбляет? Нужно ли прощать обидчика? С одной стороны, всегда нужно помнить Библию. Заповедь Иисуса Христа гласит: «Кто ударит тебя в правую твою щеку, обрати к нему и другую». Конечно, это образное выражение. Его следует понимать так: на зло нужно отвечать не злом, а добром. С другой стороны, каждый человек, особенно …>>

Твір у форматі есе «Як ми повинні ставитися до тих, хто нас ображає?»

Тривалий час я розмірковувала над темою даного твору та не могла сформулювати свою позицію. Як ставитися до кривдників, тобто до тих, хто нас ображає? З одного боку, завжди потрібно памʼятати Біблію. Заповідь Ісуса Христа говорить наступне: «Хто вдарить тебе в праву твою щоку, зверни до нього й іншу». Звісно, це висловлювання в образній формі. Його слід розуміти так: на зло треба відповідати не злом, а добром. З іншого боку, кожна …>>

Твір «Героїзм та відвага у творах Тараса Шевченка»

Патріотичні мотиви творів Великого Кобзаря Уся творчість найвидатнішого українського поета Тараса Григоровича Шевченка просякнута патріотичними мотивами. Все своє життя Великий Кобзар був одержимий ідеями національної незалежності України. Він вболівав за долю простого українського народу та захоплювався героїзмом і відвагою запорізьких козаків у боротьбі за волю та свободу. У шостому класі ми вивчали два поетичні твори Тараса Шевченка — «Думка» та «Іван Підкова». Обидва ці вірші віддзеркалюють одну з основних проблем …>>